vellen

Vellen

Voor ons als boomverzorger is het behoud van de boom van het grootste belang. Soms is dit niet mogelijk en moeten we bomen vellen omdat ze bijvoorbeeld gevaarlijk worden voor demgeving.

Het vellen van bomen vereist een goede kennis van zaken en een specifieke opleiding.
In een verstedelijkte omgeving is een velling vaak zeer uitdagend wegens het plaatsgebrek. 

Om het vellen van de boom zo veilig mogelijk te volbrengen gebruiken we touwen omdat dit vaak de veiligste en goedkoopste manier is om een boom te vellen. Op andere momenten is het gebruik van een hoogtewerker of kraan de beste manier.
De juiste vakkennis om het kappen en verwijderen van een boom tot een goed einde te brengen.

Er wordt altijd met U besproken wat er met het hout van de boom zal gebeuren. Dit kan gekliefd worden tot brandhout of netjes opgeruimd worden.


ALTO VERDE
Pierstraat 420
2630 Aartselaar

Tel:    03 844 33 00
Fax:   03 844 71 88

info@alto-verde@hotmail.com
VRAAG EEN OFFERTE A

VRAAG EEN OFFERTE AAN