Bomen in de stad en waar het vaak mis gaat.

April 11, 2021


Bomen in de stad en waar het vaak mis gaat.


Als boomverzorger in de stad kom je vaak terecht in situaties waarbij bomen enkel als overlast worden beschouwd;  ze nemen het licht weg, we vinden ze te groot, ze maken de tuin vuil, de buurman vind het niet mooi. Ik hoor het elke dag opnieuw.

Mensen zien veel te vaak niet naar het goede dat deze reuzen aan de stad geven en waarom we ze zo moeten koesteren.

Als boomverzorgers proberen we hierbij vaak te sensibiliseren en uit te leggen waarom een boom wegdoen niet altijd de juiste beslissing moet zijn.

Bomen zijn onmisbaar voor afkoeling, luchtkwaliteit, biodiversiteit en ons mentaal welzijn in het drukke stadsleven.

Aangezien de openbare ruimtes in Antwerpen beperkter worden hebben ook de mensen die gezegend zijn met een tuin een belangrijke verantwoordelijkheid hierin.

Belangrijk hierbij is dat hier ook een beter wettelijk kader voor wordt gebouwd.

Als je bekijkt dat dat jaarlijks 1 op de 10 Belgen verhuist en bomen vaak meer als een eeuw meegaan. Is het dan wel juist dat we de keuze over de toekomst van onze stadsbomen in de handen van deze tijdelijke huiseigenaren leggen?


-Hoe behandelen we bomen nu en hoe kan het anders? -

Laten we even de kapvergunningen van de stad Antwerpen bekijken, de stad die als eerste de lage emissiezone heeft geïntroduceerd om onze luchtkwaliteit te verbeteren. Bomen die co2 filteren de juiste bescherming bieden zou hierbij een logische 2de stap moeten zijn toch?

Wel in realiteit is de huidige wetgeving veel te laks en te makkelijk te omzeilen.                                    Zo stellen we vast dat het lange leven van bomen door bijna elke 'tijdelijke' huiseigenaar mag beëindigt worden.

Vaak is het voor een huiseigenaar in de stad niet nodig om een kapvergunning aan te vragen.

Wanneer zou je een kapvergunning moeten aanvragen?:  

1) De boom heeft een stamomtrek van minstens 1 meter. Hierbij meet u de stamomtrek vanaf 1 meter boven de grond.

én

de boom staat op meer als 15 meter van een vergunde woning

(bron; www.antwerpen.be)

Je kan wel besluiten dat een stadstuin nooit groter is als 15 meter en hierdoor een kapvergunning niet vereist is. Hierdoor verliezen bomen in de stad elke vorm van bescherming.

Hoewel veel boomverzorger met de juiste ethiek handelen en vaak weigeren oude of waardevolle bomen te vellen. Voelen we ons hierbij vaak niet gesteund en worden deze bomen vaak toch nog geveld door andere aannemers.

Een wettelijk kader waarbij de wet in het voordeel van ons advies werkt bij het beschermen van deze stadsreuzen zou meer dan ooit welkom zijn.


Lost een strenger beleid rond kapvergunningen alles op?

Neen, bij een verstrengde kapvergunning moet ook een kanttekening gemaakt worden.

Zo moet een opgeleid en gecertificeerde boomspecialist ook in staat zijn om snel een beslissing te maken als een situatie te onveilig wordt of een boom schade veroorzaakt aan gebouwen.                                                                                                       

Ook zijn er nog veel te veel achterpoortjes die mensen  gebruiken om hun "overlast" aan te pakken zonder daarbij een kapvergunning aan te vragen.

Zo worden bomen foutief en overmatig gesnoeid, gekandalaberd en getopt.

Dit is echter veel te vaak een doodsvonnis voor de boom.

We kunnen niet langer ontkennen dat in het huidige klimaat bomen als iets van algemeen nut moeten worden beschouwd!


Voor al uw vragen

Bedankt! We contacteren u spoedig.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
...of bel ons zelf op
+32 479 22 46 94